FAQ

Vragen en antwoorden over TING huiswerkcoaching

Hieronder hebben wij een aantal vragen en antwoorden (Q&A) over TING op een rijtje gezet. Bedoeld om u als ouders meer inzicht te geven in onze aanpak; en als aanknopingspunt om thuis op de coaching door TING te kunnen ‘aansluiten’.

De momenten waarop jongeren bij ons instromen kunnen heel verschillend zijn: elk jaar verwelkomen wij veel brugklassers (VMBO, HAVO, VWO, Gymnasium). Er is ook altijd een heel aantal 2e, 3e, 4e klassers, eveneens van alle niveaus. Havo 5, VWO 5- en 6-scholieren stromen ook in, met het oog op solide voorbereiding van het eindexamen of vervolgstudie.

Bij TING gebruiken we de (aan het skiën ontleende) begrippen ‘de babyweide, de groene, blauwe, rode en zwarte piste’ als metaforen voor hoe ver de leerling is als het gaat om zijn/haar eigen leider zijn ten aanzien van het plannen, maken en leren van het huiswerk. Via een vragenlijst die wij een aantal keer per jaar onder de TING-ers én ouders uitzetten, in combinatie met de ervaringen van de coaches,  wordt duidelijk op welke piste uw kind zich bevindt. Ouders krijgen hiervan steevast een rapportage en advies over vervolg van de coaching.  Als je je op de babyweide bevindt (dit is meestal het geval als je nieuw instroomt) heb je de huiswerkcoachingvan TING (nog) hard nodig: voor structuur, leren plannen, focus, concentratie, jezelf leren toetsen, leren leren et cetera. Op de rode piste kun je aan afbouwen van de coaching gaan denken. En eenmaal op de zwarte piste kun je jezelf -óók thuis!- goed motiveren, ga je uit school snel aan de slag, houd je jezelf niet meer voor de gek etc etc. Je hebt dan TING eigenlijk niet meer nodig.

We coachen bij TING (via ons - op Stephen Covey’s 7 habits - gebaseerde ‘Word je eigen leider!’ programma) nadrukkelijk op de volgende zaken:
1.zicht en grip krijgen op hoe het huiswerk (plannen, maken, leren) aan te pakken, en daarnaar handelen, zodanig dat dit tot betere schoolprestaties leidt.
2 bewustwording van het belang van eigen verantwoordelijkheid nemen (voor wel of niet met het huiswerk aan de slag gaan): ‘jij kiest, maar je bent ook verantwoordelijk voor je eigen keuzes!’
Het ‘Word je eigen leider!’programma behelst onder meer een workshop (19), Xperiences (20), de piste-analyse (zie ook: vraag 22).
Daarbij proberen we voortdurend te kijken naar uw zoon/dochter vanuit het perspectief van zijn/haar unieke potentieel: ‘Every child is born a genius!’
In plaats van naar zijn of haar zogenaamde tekortkomingen.
Bij elkaar leidt dit tot: ‘hard op de inhoud, maar zacht op de relatie’: je krijgt bij TING de ruimte, maar ga je daar als TING-er niet goed mee om, dan gaat de coaching geleidelijk aan over naar (meer) controle. Als je vervolgens wel weer toenemend eigen verantwoordelijkheidsgevoel laat zien, ontstaat er weer meer ruimte.

De workshop vindt na enige tijd na de start van de coaching plaats tijdens de reguliere huiswerkmiddagen.
Deelname is verplicht, omdat uw zoon/dochter via de workshop kennismaakt met de grondbeginselen van het ‘Word je eigen leider!’-programma, die leidend zijn in de coaching.

Elke TING-middag kent om 17.30 uur een ‘Xperience’. Leren door te ervaren! Tien minuten iets heel anders: een korte film kijken, een spel of (concentratie)oefening, werken aan je persoonlijke doelen- en actielijst, een nieuwe leerstrategie uitproberen… De Xperience kan allerlei vormen aannemen, maar is vrijwel altijd een ervaring die helpt om zelfstandiger, zekerder en succesvoller te worden, op school en daarbuiten.

Elke week kent een ‘main (belangrijkste) Xperience’ die altijd te maken heeft met één van De zeven gewoonten die jou succesvol maken’ (van Stephen en Sean Covey). Deze Xperience is op maandag en wordt vervolgens dinsdag, woensdag en donderdag herhaald. Tijdens de Xperience op vrijdag luiden we de schoolweek op een ontspannen manier uit: we doen een energizer, een spel of lossen in groepjes een ingewikkeld raadsel op.

Uit onderzoek blijkt dat jongeren die openstaan voor nieuwe ervaringen (experiences!) betere studieresultaten laten zien dan jongeren die de ‘comfortzone’ prefereren. Het blokje ‘Xperience’ is dan ook bedoeld om eraan bij te dragen dat uw zoon of dochter beter gaat presteren op school!Hoewel we als ouders geneigd zijn het luisteren naar muziek tijdens het huiswerk maken te veroordelen, komt muziek luisteren niet per se de concentratie NIET ten goede. Zo leert  onze ervaring bij TING, maar ook onderzoeken lijken dit uit te wijzen. Bepaalde muziek zorgt bijvoorbeeld dat hartslag, ademhaling en hersengolven in balans komen, zodat je zelf beter je hersens kunt gebruiken! Nu gaat dit wel veelal om klassieke (barok)muziek en om muziek met alpha-golven (van die new age –achtige deuntjes) en dat is natuurlijk niet de smaak van onze TING-ers, maar toch: onze ervaring bij TING is dat het leerlingen soms enorm kan helpen om naar (rustige) muziek te luisteren om spanning/omgevingsprikkels/stress op te heffen, zich meer in zichzelf te keren en daardoor meer focus te houden op waarmee ze bezig zijn. Dit is de reden waarom we stellen dat: „je bij TING muziek mag luisteren op je pc, namelijk naar jouw eigen playlist, waarbij we er dan vanuit gaan dat jouw ouders hebben meegekeken/geluisterd naar je playlist. Adviezen over je playlist (wat is goede muziek om bij te werken) kun je via TING verkrijgen. Youtube filmpjes/muziek luisteren is niet toegestaan omdat het switchen van nummer naar nummer te veel afleidt.  Muziek op je telefoon of Ipod luisteren mag niet: beide lever je aan het begin van de coachingsmiddag in. Redenen hiervoor: afleiding door whatsapp wordt zo voorkomen. En: je pc heb je  af en toe nodig om oefenopgaven te maken via internet. Jouw telefoon en Ipod daarentegen niet."

Als huiswerkcoaches bekijken wij heel regelmatig de agenda’s van de leerlingen in Magister. En monitoren wij ook de cijferontwikkeling voor de uiteenlopende vakken.
Zeker in het  begin bekijken we vrijwel dagelijks (samen met de leerling) de agenda, zoals die in Magister staat. Meekijken in Magister maakt het mogelijk gerichter en efficiënter te coachen. Daarvoor is het nodig dat wij inloggen in de Magister-omgeving van uw kind.
Bij aanvang van de coachingsperiode zullen wij u dan ook vragen om de persoonlijke inloggegevens van uw zoon/dochter, waarmee wij uiteraard vertrouwelijk omgaan!

Overigens geldt voor een aantal scholen dat zij ons een centrale TING-inlogcode ter beschikking stellen, waaraan alle TING-leerlingen van de betreffende school zijn gekoppeld. Dit maakt het voor ons gemakkelijker en sneller om agenda en cijferontwikkeling van uw TING’er te monitoren en u hoeft niet de persoonlijke inloggegevens te verstrekken.  Let wel:  de school wil van u als ouder(s) officieel horen dat u TING toestemming geeft Magister te raadplegen. Hiervoor gebruiken wij een formulier dat u dient in te vullen en te ondertekenen. Wij zorgen er vervolgens voor dat dit formulier de administratie van school bereikt, die op hun beurt uw zoon/dochter toevoegen aan de centrale inlog Magister voor TING.  Overigens geeft de  centrale TING-inlogcode geen toegang tot het studiemateriaal dat ook in Magister (i.c. de Electronische leeromgeving) staat. De persoonlijke inlogcode van een kind wordt daarom incidenteel toch ook gebruikt bij TING, altijd in overleg met de leerling. Dit bijvoorbeeld om samen met de coach te bezien of en welke oefenopgaven er bij een bepaalde methode worden gegeven.

Meer informatie?

Bel: (030) 251 75 70

E-mail: info@ting.nl