Het is mogelijk om franchisenemer te worden van de TING-formule.
Franchise kan aantrekkelijk zijn als je startend ondernemer bent, maar ook als gevestigde ondernemer kan franchisen bij TING aantrekkelijk zijn, bijvoorbeeld om een succesvolle doorstart te maken.

Startend ondernemer?

Ben je startend ondernemer? Dan is het in de eerste plaats belangrijk dat je je afvraagt of je werkelijk zelfstandig ondernemer wilt zijn, in de branche van de huiswerkcoaching. Vraag jezelf af: ben ik geschikt voor ondernemerschap, ben ik van nature een leider? Gaat mijn hart uit naar het ontwikkelingsgericht coachen van jongeren tijdens hun middelbare schoolperiode? Wil ik dagelijks gesprekspartner zijn voor veel ouders (van evenzoveel jongeren)? En regelmatig ook van andere betrokkenen om de leerling heen, zoals mentoren, docenten, intern begeleiders van school? Kan ik mij vinden in de ontwikkelingsgerichte coachingsfilosofie van TING, gebaseerd op de ‘habits’ van Covey?
Kun je al deze vragen bevestigend beantwoorden? Verdiep je vervolgens in meer zakelijke vragen als: heb je enige financiele middelen voor zelfstandig ondernemerschap beschikbaar? Wil je de uitdaging alleen of samen met iemand aangaan? Met welke inkomsten kun je, gezien je huidige uitgavenpatroon, de eerste jaren rondkomen? Et cetera, et cetera...

Gevestigd ondernemer?

Ben je gevestigd ondernemer? Ook dan biedt TING je de mogelijkheid om je aan te sluiten als franchisenemer; met het doel je rendement te vergroten en de continuiteit van je eigen onderneming te waarborgen. Dit betekent wel dat je het de ondernemingsfilosofie en -aanpak van TING zult moeten integreren in je huidige dienstverlening. Ergo: er gaat veel veranderen: voor jezelf, maar ook voor je klanten (jongeren en ouders). Vraag je af: wil je dit wel?!
Neem in je afweging mee dat TING ook in de samenwerking met haar franchisenemers hecht aan ‘luisteren met een wijs hart’ (de betekenis van het woord ‘TING’!) hetgeen tot uitdrukking komt in waarden als: vertrouwen, openheid, transparantie, fairness en evenwichtige zeggenschap. En in het besef dat TING een maatschappelijke missie heeft: jonge mensen meer in hun kracht zetten, zodat zij op school beter gaan presteren en aldus ouders en kinderen wezenlijk verder helpen.

Franchise is gebaseerd op samenwerking tussen onafhankelijke ondernemers. Als franchisegever verleent TING daarbij het recht aan de franchisenemer om tegen een vergoeding zijn of haar bedrijf te exploiteren volgens ons TING-concept. Wat dit concrete betekent is uitgewerkt in een franchisehandboek en -overeenkomst.

Profiel potentiële franchisenemer TING.

In de eerste plaats zijn een prettige, open persoonlijkheid en een open mindset belangrijk, naast (uiteraard!) een natuurlijke klik met jongeren, in de leeftijd van 12 tot circa 18 jaar (en met hun ouders!). Je hoeft daarvoor niet per se zelf jong te zijn; zolang je maar jong van geest bent! Verder verwachten we dat je - na een gedegen inwerkprogramma, dat je van ons krijgt - in staat bent om zelfstandig de franchisevestiging op te zetten en te leiden volgens de filosofie en aanpak (w.b. plannen, leren en 'Word je eigen leider!') die TING voorstaat. (n.b. Voor de gevestigde ondernemer gaat het hierbij om de transitie naar het TING-concept.) Dit houdt onder meer in dat je, na afloop van het inwerkprogramma, op een natuurlijke en overtuigende manier ‘de zeven gewoonten die jou succesvol maken’ (Stephen Covey) kunt uitdragen naar de doelgroep en naar je team van huiswerkcoaches. Dit betekent, dat mag duidelijk zijn, dat jij ook zelf het gedachtegoed van Stephen (en Sean) Covey en de missie en visie van TING dient te onderschrijven. Oftewel: voor de volle 100% willen GAAN voor de ‘why’ (missie en visie) van TING hoort bij het franchisenemerschap. 

Profielvereisten op een rij

Opleiding

 •  afgeronde HBO- of WO-opleiding
 •  een onderwijsbevoegdheid en/of coachingsopleiding zijn een sterke pré.

Skills/persoonlijkheid

 • je bent HBO/WO-opgeleid
 • je hebt ondernemingservaring of affiniteit met ondernemen, je ziet uitdaging in alle aspecten van het ondernemerschap (strategie, marketing/communicatie, personeel, financieel-economisch-administratie).
 • Je wordt blij van commerciele doelen
 • Je staat stevig in je schoenen, bent proactief en neemt graag initiatief
 • Je houdt van resultaatgericht werken en vindt het leuk om een team aan te sturen.
 • je bent in staat zaken helder te verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling en ook voor publiek (informatie-avonden voor ouders verzorgen).
 • je hebt bij voorkeur enige leidinggevende ervaring of ambieert een leiderschapsrol
 • je hebt (aantoonbare) affiniteit met jongeren tussen de 12 en 18 jaar
 • je bent een empathische luisteraar; in staat af te stemmen op en met uiteenlopende doelgroepen: leerlingen, ouders, docenten etc.
 • je hebt zelfkennis en bent in staat tot zelfreflectie
 • Je bent flexibel en vindt verandering een uitdaging!

Waarom franchisen onder de vlag van TING?

Je bouwt mee aan een vernieuwend huiswerkbegeleidings-concept en plukt daar - als zelfstandig ondernemer - de vruchten van. Je maakt het verschil in de markt: helpt (met je team) om jongeren wezenlijk verder te brengen en in hun kracht te zetten. Je draagt eraan bij dat de ‘wereld van mogelijkheden’, die elk kind in zich heeft, vol in de schijnwerpers komt te staan! Waardoor: schoolresultaten verbeteren, zelfvertrouwen en eigenwaarde toenemen en de rust thuis, voor ouders en kind, weer terugkeert. Deze rol en verantwoordelijkheid vraagt veel commitment, passie en toewijding... Is dit jou op het lijf geschreven? Neem contact met ons op! Mail naar info@ting.nl of bel met (030) 260 09 69 (Etienne Remmers).

Huiswerkcoaching in beeld

Meer informatie?

Bel: (030) 251 75 70

E-mail: info@ting.nl

Wat als eerste?

prioriteiten-001

8671-Jick-inge-begeleiding-module