In Houten, Rotterdam, Utrecht en Wierden

Heb je behoefte aan ondersteuning over de gehele linie van het huiswerk voor school? Vind je plannen bijvoorbeeld nog steeds heel moeilijk? Heb je moeite met focus houden? Kun je bij veel vakken extra uitleg en/of overhoormomenten goed gebruiken? Je krijgt eén-op-één begeleiding van een ervaren huiswerkcoach. Jullie nemen de agenda door, stellen prioriteiten, plannen bij en bespreken en oefenen de stof van moeilijke vakken. En passant krijg je coaching: hoe je het plannen, maken en leren van je huiswerk (nog) slimmer en effectiever kunt aanpakken. Bewezen succesvol en bemoedigend bij leerlingen met diagnose AD(H)D, dyslectie/dyscalculie, autisme of wat ook dat in de weg zit om te ‘shinen’.

Eén-op-één support
Deze jongeren zijn vaak niet gebaat bij een vakgerichte bijles, omdat hun problematiek meer generiek dan specifiek van aard is. Zij kunnen veel profijt hebben van eén-op-één support van de huiswerkcoach. Dit kan tijdelijk (bijvoorbeeld om een acuut problem aan te pakken, een paar sessies), maar ook langduriger (structurele begeleiding). Generieke bijles is ook een goed alternatief voor  leerlingen die relatief weinig huiswerk opkrijgen, maar het niettemin lastig vinden om het op orde te krijgen. En voor wie er thuis geen hulp is. Een of twee uren per week kunnen dan uitkomst bieden (eventueel in combinatie met huiswerkcoaching).

Generieke bijles houdt in:

 • Tenminste één, individueel, generiek ondersteunings(bijles)uur per week bij jouw thuis of op de TING-locatie. Waarin:
  - jij samen met de huiswerkcoach jouw agenda doorneemt en (2 weken vooruit) bijplant; aan de hand van magister en/of studieplanner(s) of andere instructies van school.
  - jullie samen de stof doornemen van (1 a 2) vakken die je moeilijk vindt en deze onder begeleiding oefent.
  - je van de coach tips krijgt over hoe handiger te plannen en te leren. Naast inspiratie over: proactief zijn, belangrijke zaken eerst doen en afspraken met jezelf nakomen.
 • Eenmaal de aanvraag binnen gaan wij direct op zoek naar een geschikte huiswerkcoach. In de meeste gevallen is deze binnen 2 werkdagen gevonden.
 • Generieke bijles wordt gegeven op alle niveaus/alle leerjaren (VMBO, HAVO, Atheneum, Gymnasium).
 • Ervaren en deskundige huiswerkcoaches, die op een natuurlijke manier overweg kunnen met jongeren.
 • Desgewenst afstemming met mentor school, echter nooit zonder vooraf overleg met leerling en ouders/verzorgers.
 • Flexibiliteit: leerling/ouders en bijlesdocent maken samen afspraken over de dagen + tijdstippen waarop de bijlessen plaatsvinden.
 • Koers bepalen: de  eerste generieke bijles start met een intakegesprek (waarbij tenminste één van de ouders aanwezig is) waarin we de aanpak voor uw zoon of dochter bespreken: waar accenten te leggen, de verwachte duur van de support-periode, data en tijdstippen..
 • Koers vasthouden: wekelijkse verslaglegging van de voortgang via e-mail/dagverslag.
 • Bijles aan huis, op de TING-vestiging of eventueel bij de huiswerkcoach thuis.
 • Combineren...de mogelijkheid om te combineren met TING huiswerkcoaching

Banner Bijles aanvragen 1