Sinds schooljaar 2019-2020 verzorgt TING de huiswerkcoaching en de bijlessen voor de Passie Wierden-leerlingen, die zich daarvoor inschrijven. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  1. De huiswerkcoaching vindt dagelijks plaats in school, tussen 15.00 en 18.00 uur.  Ook de bijlessen vinden zoveel mogelijk in school, en binnen deze tijdspanne, plaats.
  2. De huiswerkcoaching en bijlessen van TING zijn geen ‘bedrijfsonderdeel’ van de school. TING werkt geheel op zelfstandige basis.
  3. Zowel school als TING gaan uit van de kracht van de verbinding tussen alle betrokkenen ‘om de leerling heen’. Dit betekent dat de communicatie in de ‘driehoek’ (1) ouders&kind – (2) vakdocenten/mentoren/zorgcoördinatoren van De Passie – (3) TING huiswerkcoaching zo transparant en direct mogelijk zal zijn.  
  4. De huiswerkcoaches van TING  respecteren de Evangelisch-Christelijke normen en waarden van De Passie.
  5. TING staat voor ‘Luisteren met een wijs hart’. Praktisch gezien betekent dit dat wij van harte ruimte maken om ‘wijs naar u en uw kind te luisteren’, om te (h)erkennen wat er speelt.
    Vanuit dit begrijpen richten wij vervolgens de huiswerkcoaching en/of bijlessen van uw kind in. Waarbij wij - samen met u en met de school – het mooist denkbare doel voor ogen hebben dat bestaat: het potentieel van uw kind tot volle bloei laten komen!

Graag tot ziens op de Passie!

Adres: Akkerwal 2, 7642 NV Wierden
 

  20180913 Passie Wierden Hires 042 kinderen aan een tafeltje 20180913 Passie Wierden Hires 061 meisjes voor school 20180913 Passie Wierden Hires 022 groepje jongens

De Passie Wierden

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 15.00 – 18.00 uur.

Tarieven

Tarieven TING Wierden de Passie

Voor meer informatie

T (030) 2517570. E-mail: info@ting.nl.

Banner inschrijven huiswerkcoaching 1

Google maps TING Wierden De Passie

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Etienne Remmers

Alle huiswerkcoaches locatie De Passie Wierden