Brugklastraining

Omschrijving
Workshop per klas, waarin de volgende thema’s aan de orde komen: jezelf en elkaar beter leren kennen (via reflectie en spel); ‘landen’ in de nieuwe school; thuis huiswerk maken, hoe doe je dat?; kun je (slimmer) leren leren?!; wat levert je huiswerk bijhouden jou op?; concentratie, hoe houd je jouw aandacht erbij in de klas en thuis?!

Op een natuurlijke manier passeren de gewoonten 1 (Wees proactief), 2 (Begin met een einddoel voor ogen) en 3 (doe belangrijke zaken eerst!) van Covey de revue.

Doelgroep
Brugklasleerlingen

Opbrengst

 • soepele en zachte overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
 • eerste impuls aan zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfreflectief vermogen
 • mentoren hebben meer inzicht in de groepsdynamiek (in wording) van de nieuwe klas
 • mentoren beschikken over handvatten om leerlingen te coachen op zelfredzaamheid.

Duur workshop
(per klas) 50-70 minuten
 

Training 'Leren leren - Basisvaardigheden' (Hoe leer ik handig en effectief?!)

Omschrijving
Tijdens deze workshop nemen we de basisvaardigheden van het ‘Leren leren’ door, aan de hand van vragen als: hoe werkt mijn geheugen? hoe maak ik op een handige en effectieve manier mijn huiswerk? Hoe volg ik een les effectief? Hoe leer ik voor de taalvakken, voor de reken-en-onderzoeksvakken (wis, na, sk, eco, bio, be) en voor de veel-telstem-lezen-vakken (ak, gs, bio, eco, ma)? Maar ook: hoe kan ik mijn concentratie verhogen, op school en thuis?

Doelgroep
Leerlingen brugklas tot en met leerjaar 3

Opbrengst

 • leerlingen zijn zich bewuster van wat ‘effectief (leren) leren’ is en wat het hen oplevert.
 • leerlingen begrijpen beter wat het nut is van ‘met aandacht huiswerk maken en leren’.
 • leerlingen hebben concrete tips en adviezen gekregen: om thuis meer te doen (aan het huiswerk) in minder tijd.
 • mentor heeft meer zicht op de (beginnende) groepsdynamiek.
 • mentor heeft concrete, generieke, handvatten om leerlingen te helpen bij het 'leren leren'.

Duur training
(per klas) 50-70 minuten

 

Training ‘Snellezen en beter (leren) onthouden’

Omschrijving
Hoe kun je grote hoeveelheden informatie sneller verwerken, zonder dat het ten koste gaat van je tekstbegrip? Hoe blijf je geconcentreerd terwijl je een flinke lap tekst leest/moet lezen voor een bepaald vak? Hoe onthoud je aanzienlijk meer in kortere leestijd? 
Tijdens deze training krijg je technieken aangereikt, waarmee we ook gaan oefenen.
We starten met een nulmeting en eindigen met een nameting, zodat je ook echt merkt dat wat je leert werkt!
De training is gebaseerd op de inzichten van Mark Tigchelaar. Het blijkt dat ons brein volgens vaste patronen werkt en dat je deze patronen kunt doorbreken, waardoor je effectiever leest en leert.

Doelgroep
Leerlingen voortgezet onderwijs (brugklas t/m eindexamen - uiteraard afgestemd!)

Opbrengst voor de leerling (en mentor/docent)

 • je kunt (zelfs door maar 1 training te volgen) sneller informatie opnemen, verwerken en onthouden.
 • je voelt wat meer ontspanning bij een uitdaging als: ‘ik moet wel heel veel lezen voor dit vak!’
 • het plezier in lezen neemt toe.
 • leessnelheid en tekstbegrip nemen toe met circa 30%.
 • minder lang bezig met het huiswerk voor school.

Duur training
(per klas) 50 minuten

Geheugentraining: ‘hoe leer ik snel - en beter - onthouden?!’

Omschrijving
Het trainen van je geheugen helpt omdat het cognitieve functies stimuleert, het geheugen scherp houdt en mentale alertheid bevordert. Deze training geeft inzicht in hoe je jouw geheugen (nog) beter kunt gebruiken. Met het doel: informatie die je leest of hoort (nog) beter te kunnen onthouden. Direct toepasbaar op leerwerk voor school! Een ontspannen, interactieve, training. Ook leuk als eenmalige en leerzame twist aan de mentorles!

Doelgroep
Leerlingen voortgezet onderwijs (brugklas t/m eindexamen/uiteraard afgestemd!)

Opbrengst voor leerling (en mentor/docent)

 • Je hebt een handige techniek geleerd om sneller en beter woordjes, rijtjes en namen te onthouden. Je hebt ook even stevig geoefend met deze nieuwe techniek. 

Duur training
(per klas) 50 minuten

 

Training ‘In 5 stappen naar een succesbewuste toetsweekplanning!’

Omschrijving
Het maken van een slimme planning voor de toetsweek is een vak apart. Veel leerlingen worstelen ermee. Dit komt doordat zoveel schoolvakken min of meer gelijktijdig, en heel intens, de aandacht vragen. In de weken voorafgaand aan de toetsweek en tijdens de toetsweek zelf. Terwijl er in de voorbereidingsfase ook nog het reguliere huiswerk bijkomt. Tijdens deze training leert de klas hoe je in vijf stappen een slimme, succesbewuste, toetsweekplanning maakt.

Deze training verdelen we over 2 (in te plannen) sessies in de klas.

Sessie 1: de 5 stappen en de 'toetsweekinventarisatie': hoe krijg ik overzicht?!
Ca. 4 weken voor aanvang van de toetsweek. Leerlingen krijgen tijdens deze sessie uitleg van de facilitator over de 5 stappen en kunnen hun vragen stellen.
Huiswerkopdracht, met het oog op de tweede sessie: het invullen van de zgn. 'toetsweekinventarisatielijst', die straks als basis zal dienen voor de planning.

Sessie 2: Succesplanning maken!
Uiterlijk 2,5 week voor aanvang van de toetsweek gaan we tijdens deze sessie (aan de hand van de inventarisatielijst) aan de slag met het maken van ieders eigen succesplanning in het zgn. ‘toetsweek-planformat’. Aansluitend start het dagelijks werken aan de hand van de gemaakte planning.

N.b. Betrokkenheid van de mentor bij deze training is belangrijk.
Veelal vindt daarom voorafgaand een bijeenkomst voor mentoren plaats, zodat de mentor tijdens de twee sessies de facilitator hands-on kan ondersteunen.
Bijkomend voordeel is dat de training daarmee een ‘train the trainer’-karakter krijgt: een volgende keer kan de mentor de training eenvoudig zelf geven.

Doelgroep:
Leerlingen voortgezet onderwijs (brugklas t/m eindexamen)

Opbrengst

 • leerling leert zich heel gestructureerd voor te bereiden op een toetsweek
 • leerling heeft helder overzicht, kan bewuste keuzes maken (wat wanneer, maar ook: dit parkeer ik even, ik geef dat andere voorrang!), en ervaart rust en focus in aanloop naar en tijdens de toetsweek
 • mentor heeft een concreet hulpmiddel/handvat om leerlingen te coachen die hulp kunnen gebruiken bij de voorbereiding op de toetsweek

Duur training
Bijeenkomst 1: 4 weken voor aanvang van de toetsweek: (per klas) 30 - 45 minuten
Bijeenkomst 2: 2,5 week voor aanvang van de toetsweek: (per klas) 50 minuten

 

Meer informatie?

Neem contact met ons op om vrijblijvend de mogelijkheden door te spreken.